PONUKA BEZPLATNÉHO ZISTENIA SKLADBY
A PERCENTA NAPLNENIA PLYNU V IZOLAČNOM SKLE

Akcia platí pre užívateľov zabudovaných okien a zasklených stien, ktoré sú ešte v záruke!

Akcia platí do vyčerpania kapacity v roku 2020.

Bližšie informácie o podmienkach akcie získate dopytom na e-maili mobilab@mobilab.sk

Odpoveď na otázku: „Prečo je potrebné zisťovať obsah plynu (argón/kryptón) v izolačných sklách?“ nájdete v našom blogu.