Nosné a dištančné podložky zostávajú po zabudovaní okna v pripojovacej škáre. Počet a rozmer nosných podložiek je určený výpočtom alebo odporúčaním. Nosné podložky sa pri oknách s otváracími krídlami ukladajú pod zvislé vlysy rámov okien okrem okien so sklopnými krídlami, kde sa umiestňujú pod závesy. Rozmiestnenie nosných a dištančných podložiek pre jednotlivé spôsoby otvárania krídiel okien je na obrázku

 

 

 

Nosné a dištančné musia byť vyrobené zo syntetických materiálov tvrdosti 70 – 95 IRHD (pozri ISO 48), alebo porovnateľnej tvrdosti. Nosné a dištančné podložky môžu byť vyrobené aj z povrchovo ošetreného dreva hustoty nad 650 kg.m-3. Pri výbere dreva na výrobu nosných podložiek má byť zohľadnená prirodzená trvanlivosť dreva podľa STN EN 350 – 2. Šírka (hĺbka) nosnej podložky je o 5 mm menšia ako hĺbka podkladového profilu rámu okna. Výška podložiek je zhodná so šírkou pripojovacej škáry.  Dĺžka nosných podložiek sa určí výpočtom alebo postupom podľa STN 73 3443 so zohľadnením hmotnosti profilov krídel a rámu okna.

späť na menu!