sd – hodnota

Hrúbka vzduchovej vrstvy ekvivalentná difúzii vodnej pary, skrátene nazývaná sd hodnota (alebo blokujúca hodnota), je mierou odporu, ktorý materiál ponúka odparovaniu vody. Hodnota je dôležitá najmä pre parozábrany a bariéry v strešnej konštrukcii, ktoré zabraňujú vniknutiu vody do izolácie a zároveň umožniť difúziu (únik) vlhkosti, ktorá sa dostala do izolácie.

Hodnota sd vyplýva z čísla odporu voči difúzii vodnej pary špecifického pre materiál μ krát hrúbka materiálu s (v m), t.j. sd = μ x s. Hodnoty μ pre najbežnejšie stavebné materiály sú uvedené v STN EN ISO 12572 Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie vlastností pri difúzii vodnej pary. Misková metóda (ISO 12572: 2016); hodnota minerálnej vlny je cca 1, polystyrénu cca 50, PE tesniacej fólie = 100 000,-.

V súlade s tým parozábrany s vysokou hodnotou sd prepúšťajú menej vodnej pary cez komponent ako bariéry s nízkou hodnotou. Ak je hodnota sd nad 1 500 m, nazýva sa parozábrana.

späť na menu