Skladba izolačného skla vrátane zistenia jeho tepelnoizolačných vlastností

Súbor meraní na zistenie skladby izolačného skla vrátane jeho tepelnoizolačných vlastností pozostáva z meraní:

  • hrúbky tabúľ skla a medzisklenej medzery pomocou laserového merítka od fy.MERLIN MEZER;
  • hrúbky tabúľ skla a medzisklenej medzery pomocou digitálneho meradla GLASS-CHEK EDTM Model# GC1000 (kontrolné merania);
  • prítomnosť a pozície nízkoemisného povlaku indikátorom od fy.MERLIN MEZER;
  • tvrdeného skla indikátorom od fy. MERLIN MEZER;
  • vybrané svetelné a solárne vlastnosti izolačného skla: priepustnosť svetla a UV žiarenia izolačným sklom, odhad celkovej priepustnosti solárnej energie (solárny faktor)- g, SHGC (-) pomocou meradla WINDOWS ENERGY PROFILER Model# WP4500 od fy. EDTM;
  • množstvo vzácneho plynu argónu alebo kryptónu v dutine izolačného dvojskla prenosným meradlom Gassglass Handheld v2 SPARKLIKE;
  • množstvo vzácneho plynu argónu v dutine izolačného skla prenosným analyzátorom TESTOxy2 od fy. INAGAS;
  • zistenie Ug izolačného skla komparačnou metódou pomocou vyhrievanej a chladenej krabice vlastnej konštrukcie. Použijú sa dva teplomery na meranie povrchových teplôt s dataloggerom. Meranie sa vykonáva bez priameho účinku slnečného žiarenia, obvyklá doba ustálenia povrchových teplôt je cca 6 hod. V zahraničí sú ponúkané a používané obdobné meradlá na podobnom princípe;
  • zistenie Ug izolačného skla vo vykurovacom období pomocou meradla tepelného toku s dataloggerom (môže byť použité aj na meranie nepriehľadných častí budov podľa ISO 9869-1: 2014). Meranie sa vykonáva v noci bez priameho účinku slnečného žiarenia.