Tepelnoizolačné vlastnosti styku okennej konštrukcie a obvodového plášťa budovy

Významnou úlohou pri posúdení kvality vyhotovenia pripojovacej škáry sú jej tepelnoizolačné vlastnosti. Vo vykurovacom období je možné tepelnoizolačné vlastnosti pripojovacej škáry skúmať pomocou termovíznych meraní spojených s meraniami povrchových teplôt. K dispozícii je kalibrovaná termokamera s kalibračnými pásikmi emisivity. Na meranie povrchových teplôt sa používa zostava desiatky teplotných sond so spoločným záznamníkom. Súčasne sa merajú teplotné podmienky v interiéri a exteriéri budovy pomocou osobitných záznamníkov. Namerané výsledky povrchových teplôt sa prepočítajú na normové podmienky podľa lokality umiestnenia budovy. Výsledkom je vyjadrenie ku kvalite zabudovania otvorovej konštrukcie do stavby.