Vyhotovenie profilov zabudovaných okien a dverí

K analýze vyhotovenia okenných (dverových) profilov pristupujeme zvyčajne až pri výskyte defektov povrchovej úpravy (drevené a kovové profily) alebo zvesení a deformácii krídiel zabudovaných okenných konštrukcií (najmä plastové profily). Na overenie hrúbky náteru drevených okien máme k dispozícii nedeštruktívnu metódu pomocou ultrazvukového meradla PosiTector 200 od fy. DeFelsko. Ide o kompaktné a odolné ultrazvukové meradlo k ľahkému a rýchlemu nedeštruktívnemu meraniu hrúbok povlakov na betóne, dreve, plaste, skle, keramike a ďalších podkladoch s veľmi širokou škálou aplikácií. Pri drevených profiloch je dôležitý okrem hrúbky náterov aj pomer hrúbok na exteriérovej a interiérovej strane profilu okna. Na overenie hrúbky náteru alebo povlaku oceľových alebo hliníkových okien máme k dispozícii ultrazvukové meradlo VOLTCRAFT SDM -115, automaticky rozlišujúce podklad oceľový alebo hliníkový. Meradlo má využitie aj pri hliníkových závesných stenách na overenie hrúbky povlakov kotviacich prvkov. Obe meradlá majú vlastnú kalibráciu pomocou kalibrovaných fólii alebo doštičiek. V prípade pochybností o zmene farebných odtieňov najmä plastových profilov máme k dispozícii prenosný merač farby PCE RGB 2. Často je nutné overiť rovinnosť zabudovania okien a dverí. Na tento účel sú k dispozícii digitálne meradlá, kalibrované pravítka a sklonomery. Podobne ako pri zisťovaní kotevných prvkov pri osadzovaní okien do stavby je možné aj u profilov využiť detektory kovov na posúdenie prítomnosti, ale aj hĺbky osadenia kovovej výstuže v plastových profiloch. Pri analýze drevených okenných profilov je nevyhnutnou výbavou vlhkomer na drevo. K dispozícii je vpichovací vlhkomer na drevo a stavebné materiály FM 200 od fy. VOLTCRAFT.