Ziskajte bezplatné zistenie hrúbky tabúľ skla -

Telefón : 0907 287 244 │ Email : mobilab@mobilab.sk
slider2

Sme tu,

nakoľko kvalita okenných konštrukcií

vrátane ich zabudovania do stavby a závesných stien

nie sú samozrejmosťou.

Mobilné laboratórium okenných konštrukcií

Mobile laboratory of window constructions

1O rokov Vám pomáhame

Spoločnosť MOBILab sa zaoberá posudzovaním zabudovaných okenných konštrukcií (okien, dverí) v stavbe. Služby vykonáva pre výrobcov, predajcov a užívateľov, pokiaľ majú pochybnosti o kvalite dodaných a/alebo zabudovaných konštrukcii. Využívame len kvalitné technológie a meracie prístroje

TOP PONUKA

bezplatné zistenie hrúbky tabúľ skla

Kondenzácia

zisťujeme príčiny kondenzácie vodných pár na zasklení

Lom skla

zisťujeme príčiny lomu skla

Normy

riešime technické normy

Splnenie požiadaviek

skúšame a overujeme splnenie požiadaviek, vykonávame odborné posúdenia zabudovaných otvorových výplní stavieb a závesných stien

Technický dozor

vykonávame technický dozor pre kupujúceho pri dohľade nad kvalitou výroby a zabudovania otvorových výplní do stavby

Ponúkame zistenie

vodotesnosti, prievzdušnosti, nepriezvučnosti, skladby a vlastnosti IS, vyhotovenia profilov, ovládacích síl kovania, podmienky použitia OK, tepelnoizolačné vlastnosti styku OK, tepelnoizolačné vlastnosti SK