Vodotesnosti (Watertightness)

Vodotesnosť závesných stien vrátane okien in situ

Prievzdušnosti (Air permeability)

Prievzdušnosť styku okennej konštrukcie a obvodového plášťa budovy

Nepriezvučnosti (Acoustic performance)

Vzduchová nepriezvučnosť styku okennej konštrukcie a obvodového plášťa budovy

Skladby a vlastnosti IS (Structure and thermal transmittance IGU)

Skladba izolačného skla vrátane zistenia jeho tepelnoizolačných vlastností

Vyhotovenia profilov (Window Profile Design)

Vyhotovenie profilov zabudovaných okien a dverí

Ovládacích síl kovania (Operating forces window and door fittings)

Ovládacie sily kovania na zabudovanom okne

Podmienky použitia OK (Condition of use of windows)

Podmienky použitia otvorových konštrukcií

Tepelnoizolačné vlastnosti styku OK (Thermal transmittance connecting windows to the building)

Tepelnoizolačné vlastnosti styku okennej konštrukcie a obvodového plášťa budovy

Tepelnoizolačné vlastnosti SK (Thermal transmittance of building)

Tepelnoizolačné vlastnosti priľahlých stavebných konštrukcií