Prezentácia prednášky prednesenej na on-line konferencii 3.2.2022

Prezentácia prednášky prednesenej na  konferencii 18.5.2023