Ziskajte bezplatné poradenstvo -

Telefón : 0907 287 244 │ Email : mobilab@mobilab.sk
slider2

Sme tu,

nakoľko kvalita okenných konštrukcií

vrátane ich zabudovania do stavby a závesných stien

nie sú samozrejmosťou.

Mobilné laboratórium okenných konštrukcií

Mobile laboratory of window constructions

1O rokov Vám pomáhame

Spoločnosť MOBILab sa zaoberá posudzovaním zabudovaných okenných konštrukcií (okien, dverí) v stavbe. Služby vykonáva pre výrobcov, predajcov a užívateľov, pokiaľ majú pochybnosti o kvalite dodaných a/alebo zabudovaných konštrukcii. Dokážeme

1) identifikovať izolačné sklo, skladbu, pozíciu nízkoemisného povlaku, lepené sklo a hrúbku PVB fólie, tvrdené sklo a orientačne aj radiačné, solárne a svetelné vlastnosti a akustické vlastnosti zabudovaného okna

2. zistiť %-tuálny obsah argónu u dvojskiel s čírymi sklami alebo súčiniteľ prechodu tepla farebného dvojskla a trojskla aj na prinesených sklách vyňatých z okennej konštrukcie;

3) zistiť prievzdušnosť a vodotesnosť zabudovaných okenných konštrukcií

4) odhalíme vady zabudovania okna do stavby.

Všetky naše výsledky podopreté exaktnými meraniami kalibrovanými meradlami.

Robíme bezplatné poradenstvo pri reklamáciách spotrebiteľov. 

Kondenzácia

zisťujeme príčiny kondenzácie vodných pár na zasklení

Lom skla

zisťujeme príčiny lomu skla

Normy

riešime technické normy

Splnenie požiadaviek

skúšame a overujeme splnenie požiadaviek, vykonávame odborné posúdenia zabudovaných otvorových výplní stavieb a závesných stien

Technický dozor

vykonávame technický dozor pre kupujúceho pri dohľade nad kvalitou výroby a zabudovania otvorových výplní do stavby

Ponúkame zistenie

vodotesnosti, prievzdušnosti, nepriezvučnosti, skladby a vlastnosti IS, vyhotovenia profilov, ovládacích síl kovania, podmienky použitia OK, tepelnoizolačné vlastnosti styku OK, tepelnoizolačné vlastnosti SK