Anamnéza:

Priehyby krídlových rámov okien a dverí sú príčinou zvýšenej škárovej prievzdušnosti okien a dverí spôsobujúce okrem zvýšeného pocitu chladu v blízkosti okna alebo dverí ale v neposlednom rade zvýšené náklady na kúrenie. Snaha dodávateľa čo najviac „nastaviť prítlaky“ regulovateľného kovania vedie často k sťaženiu otvárania alebo zatvárania krídiel okna. Úlohou posúdenia je zmeranie týchto síl alebo krútiaceho momentu a porovnať ho s normovými požiadavkami. Okrem prievzdušnosti funkčných škár k pocitu chladu prispieva aj prievzdušnosť cez zasklievacie škáry. Oproti prievzdušnosti funkčných škár nie je prievzdušnosť zasklievacej škáry povolená. Skúškou prievzdušnosti overujeme akékoľvek priehyby okenných vlysov alebo dverných krídiel. Normy stanovujú podmienku, že priehyb krídla okna (dvier) je len natoľko povolený pokiaľ sa nezmení prievzdušnosť zistená pri počiatočnej skúške.  Hrúbka povrchových úprav drevených dielcov významne vplýva na jej kvalitu. Na zabezpečenie difúzie vodných pár cez drevené dielce je potrebné tieto hrúbky merať. Merať je potrebné aj vlhkosť dreva pri každom zistení porúch na drevenom okne. Vlhkosť dreva ovplyvňuje okrem vizuálnych chýb aj zhoršenie mechanických vlastností dreva. Merania uskutočňujeme nedeštruktívnymi matódami. Farebné zmeny dielcov významne ovplyvňujú vizuálne defekty výrobkov. Ponúkame metódu na ich rozlíšenie.

Zameriavame sa najmä na zistenie príčin reklamovaných vád meraním:

  1. rovinnosti stavebných dielcov pomocou oceľového pravítka, klinového merítka, vodováhy a pod.;
  2. funkcie otvárania a zatvárania krídla okna po jeho zabudovaní do stavby pomocou silomera a meradla krútiaceho momentu;
  3. hrúbky povrchových úprav drevených dielcov okna (dverí) nedeštruktívnym ultrazvukovým hrúbkomerom;
  4. neprievzdušnosti zasklievacích líšt pomocou anemometra;
  5. prievzdušnosti zabudovanej okennej (dverovej) výplne vyvodením tlaku a podtlaku vzduchu v obývanej miestnosti;
  6. meraním farebných zmien povrchov dielcov pomocou prenosného kolorimetra;
  7. vlhkosti dreva a stavebných materiálov nedeštruktívne odporovým a indukčným vlhkomerom.

Do ponuky sme ako nové zaradili zistenie prievzdušnosti a vodotesnosti okien a dverí vo výrobe alebo stavbe pred zabudovaním.

Ponúkame technický dozor  kvality a zabudovania otvorových konštrukcií stavieb s potvrdením kvality meraním.

V prípade záujmu, vyžiadajte si cenovú ponuku.

Súvisiace články

Informačná povinnosť výrobcu okien
Výber a kontrola otvorových konštrukcií pri ich obstarávaní
Vplyv druhu dreviny na tepelnoizolačné vlastnosti okien
Rady kupujúcim pri výbere okna a jeho montáži
Aká hodnota Uw?
V byte mám zimu, aj keď radiátory idú naplno
K čomu sú potrebné zasklievacie podložky u okna?
Prečo je potrebné skúšať vodotesnosť pred odovzadním stavby?
Vysoká prievzdušnosť alebo nízka vzduchová nepriezvučnosť?
Čo predikujú zarosené okná?
Na čo má nárok kupujúci okna alebo dverí?
Ako zistiť, či ste dostali to izolačné sklo, za ktoré ste zaplatili?
Ako sa domôcť kvality (nielen okien)?
Kedy je kupujúci zodpovedný za kvalitu okna?
Ako sme na tom  s oknami v EÚ?