Absorpčné sklo

Sklo je prefarbené v hmote prímesí oxidov kovov pre zvýšenie ochrany proti slnečnému žiareniu. Zafarbenie skla je možné do rôznych odtieňov (zelený, sivý, modrý, hnedý). Sklo značnú časť slnečného žiarenia pohlcuje do svojej hmoty a preto je tepelne veľmi namáhané. Z toho dôvodu sa obvykle odporúča tieto sklá tepelne upraviť. V dvojsklách sa používa absorpčné sklo zásadne ako vonkajšia tabuľa, pričom je potrebné mať na zreteli, že až 1/3 pohltenej energie býva sekundárne vyžiarená

 

 

 

späť na menu!