vonkajšie klimatické podmienky, ktoré spôsobujú riziko kondenzácie, ak je budova chladená, teda ak je teplota a čiastočný tlak vodnej pary vo vnútri menší ako je vonku

 

späť na menu!