– jednoduché okno/balkónové dvere

Zasklenie môže byť jednou alebo viacerými tabuľami skla (izolačným sklom), môžu byť viackrídlové atď.

– zdvojené okno/balkónové dvere)

Zasklenie môže byť jednou alebo viacerými tabuľami skla (izolačným sklom), môžu byť viackrídlové atď.

 

– dvojité okno/balkónové dvere

Zasklenie môže byť jednou alebo viacerými tabuľami skla (izolačným sklom), môžu byť viackrídlové atď.

späť na menu!