Proces výroby izolačných skiel je definovaný európskou normou STN EN 1279.

Do izolačného skla možno zlepiť väčšinu vyššie uvedených typov skiel a samozrejme sklá vrstvené či tepelne upravene  . Medzi jednotlivé tabule sa po obvode vkladá dištančný rámček o hrúbke 8-24 mm . Rámčeky sú vyrobené z profilov hliníkových, nerezových, plastových s kovovou fóliou alebo z profilovaných povrazcov silikónových či butylkaučukových. Medzisklenné dutina sa plní vysušeným vzduchom alebo inertným plynom (Ar, Kr, Xe) . Na trhu je aj technológia izolačného skla s medziskelnou fóliou Heat Mirror .
Po obvode sú izolačné sklá utesnené primárnym butylovým tmelom a sekundárnym polyuretánovým alebo polysulfidovým tmelom prípadne silikónovým tmelom pre použitie v štrukturálnom zasklení.

 

späť na menu!