čiary spájajúce v hodnotenom reze konštrukcie miesta s rovnakou teplotou

Priebeh izoterm na nezabudovanom a správne zabudovanom okne:

Priebeh izoterm na nesprávne zabudovanom okne

 

späť na menu!