tepelný tok v ustálenom stave delený dĺžkou a rozdielom teploty medzi prostrediami na obidvoch stranách tepelného mosta
POZNÁMKA. – Lineárny stratový súčiniteľ opisuje mieru vplyvu lineárneho tepelného mosta na celkový tepelný tok.

 

 

späť na menu!