Mikroskopicky tenká, takmer neviditeľná vrstva kovu alebo kovového oxidu nanesená na plochu zasklenia okna určená predovšetkým na zníženie U-hodnoty, ktorý znižuje radiačnú zložku toku tepla. Typický nízkoemisný povlak je transparentný pre solárne spektrum (viditeľné svetlo a krátke vlny-infračervené žiarenie) a reflexný pre dlhé vlny-infračerveného žiarenia.

 

 

späť na menu!