strana okien alebo dverí, na ktorej sú viditeľné alebo umiestnené závesy. Pri dverách otvárateľných von je predná strana pri pohľade z vonkajšej strany; pri dverách (oknách) otvárateľných dovnútra je predná strana pri pohľade z vnútornej strany

 

späť na menu!