– príraznica pre drevené dverné krídla (a)

– príraznica pre oceľové krídla dverí (b)

Prvky detailu:

– príraznica (1)

– kotva príraznice (2)

– spojka zárubne (3)

– vložka do spojky (4)

– úroveň vyššia ako podlaha (5)

– úroveň nižšia ako podlaha (6)

späť na menu!