nosný konštrukčný prvok, na ktorom sú zavesené, alebo po ktorom sa posúvajú okenné alebo dverové krídla, príp. do ktorého sú priamo osadené sklenené výplne

 

späť na menu!