definované sú dva typy recyklovateľných materiálov: RMa a RMb.

RMa: materiál vyrobený z PVC-U okenných profilov bez nečistôt.

RMb: materiál vyrobený z použitých výrobkov z PVC-U, iných ako okenné profily alebo zo zmesi výrobkov z PVC-U s PVC-U okennými profilmi.

 

späť na menu!