pomer čiastočného tlaku vodnej pary k čiastočnému tlaku nasýtenej vodnej pary

Ak sa udáva v percentách vzťah sa prenásobí konštantou 100

Relatívna vlhkosť [ – , % ] vyjadruje stupeň nasýtenia vzduchu vodnými parami. Vyjadruje pomer medzi hmotnosťou vlhkosti obsiahnutú vo vzduchu a medzi maximálnou vlhkosťou vzduchu, ktorú možno pri danej teplote dosiahnuť .

Určitá relatívna vlhkosť je potrebná pre príjemnú vnútornú klímu. Ako hygienicky prijateľné rozmedzie vnútornej relatívnej vlhkosti je uvádzané 30 – 70 %. Optimálna relatívna vlhkosť vnútorného prostredia sa pohybuje okolo 40 %. Dlhodobo vyššia relatívna vlhkosť ako 50 % je z hygienického hľadiska nevhodná, pretože prispieva k nadmernému množeniu baktérií a roztočov a hrozí rastu plesní na obvodových konštrukciách.

 

späť na menu!