– svetlá šírka/výška otvoru (a/g)

– šírka/výška krídla (b/h)

– základná šírka/výška rámu (zárubne) v polodrážke (c/i)

– základná šírka/výška rámu okna (zárubne) (d/j)

– koordinačné rozmery (e/k)

– konštrukčná šírka/výška okenného/dverového otvoru (f/l)

– výška prahu dverí (m)

späť na menu!