Selektívne izolačné sklá sú také, ktoré dokážu vďaka účinnému nízkoemisívnemu povlaku významne znížiť prestup tepelnej energie zo slnečného žiarenia a zároveň prepustiť maximum svetla.

Väčšina výrobcov nízkoemisívnych skiel vyrába niekoľko základných parametrových radov selektívnych vrstiev; parametre týchto skiel sú približne nasledovné:

LT [%] g [%]
70 40
60 30
50 25
40 20

Uvedené hodnoty sa zvyčajne rádovo líšia v %- jednotkách; opticky môžu skla s rovnakými parametrami od rôznych výrobcov vykazovať rôzne farebné odtiene. Hodnoty sa stanovujú podľa STN EN 410.

Oba hodnotené parametre, svetelná priepustnosť LT a celková priepustnosť solárnej energie g, sú vzájomne v priamej fyzikálnej súvislosti K hodnoteniu miery protislnečnej ochrany vo vzťahu k prepustenému svetlu sa pre selektívne sklá zavádza ďalší pomocný parameter – koeficient selektivity:

selektivita = LT / g

U vyššie uvedenej rady selektívných skiel sa hodnota selektivity pohybuje v rozmedzí približne 1,7 < S < 1,82; všeobecne platí: čím viac sa hodnota selektivity blíži 2, tým lepšie.

S použitím najmodernejších technológií nanášania selektívnych vrstiev sú v súčasnej dobe vyrábaná skla s koeficientom selektivity > 2. Jedná sa o sklo s parametrami LT = 60 % a g = 28 % (selektivita = 2,14), ktoré aktuálne ponúkajú niektorí výrobcovia základného plaveného skla .

Selektivitu nemožno v žiadnom prípade posudzovať ako samostatný parameter .

späť na menu!