(Ug) parameter zasklenia, ktorý charakterizuje prechod tepla cez strednú časť zasklenia, t.j. bez okrajových efektov a udáva hustoru tepelného toku v ustálenom teplotnom stave pri jednotkovom rozdiele teplôt na obidvoch stranách zasklenia. Hodnota U je daná vo wattoch na meter štvorcový a na Kelvin (W/m².K).

 

späť na menu!