Hodnota súčiniteľa prechodu tepla udáva množstvo tepla, ktoré prejde za jednotku času jedným m2 dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu medzi interiérom a exteriérom 1 Kelvin (K). Mernou jednotkou je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým je lepšia tepelná izolácia dielca (označenie Ug pre sklo, Uf pre rám a Uw pre celé okno).

 

späť na menu!