Priepustnosť viditeľného svetla charakterizuje množstvo svetla, ktoré prejde izolačným sklom. Jedná sa o optickú vlastnosť, ktorá sa vyjadrí ako číslo medzi 0 a 1. Čím vyššie je číslo, tím viac svetla prepúšťa okno.

 

späť na menu!