Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo (Thermally toughened glass, Thermische vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas – ESG ) nesprávne označované ako „kalené“, je opísané normou STN EN 12150. Tepelne tvrdené sklo je možné vyrobiť z akéhokoľvek monolitického skla bez drôtenej vložky riadeným zahriatím na približne 620 °C a ochladením, čím sa vyvolá trvalé povrchové tlakové napätie a zvýši sa odolnosť skla proti mechanickému a tepelnému namáhaniu. Každé sklo, ktoré má byť tepelne upravené musí mať opracované hrany (zrazené), pretože by inak došlo pri tepelnom procese k deštrukcii. Taktiež musia byť na skle vykonané akékoľvek mechanické úpravy – rezanie, opracovanie hrán, brúsenie, vŕtanie – pred vykonaním tepelného tvrdenia. Po tepelnom tvrdení je možné na sklo naniesť povlak metódou katódového rozprašovania vo vákuu (tzv. mäkké pokovanie) a použiť ho do izolačných skiel .
Tepelne tvrdené sklo je považované za bezpečnostné, pretože v prípade rozbitia sa láme na množstvo drobných úlomkov, ktorých hrany sú všeobecne tupé. Vďaka tomu nie je všeobecne vhodné pre vrstvené bezpečnostné sklá brániace prepadnutiu, pretože pri deštrukcii oboch zlepených skiel stráca tabuľa stabilitu.
Každé tepelne tvrdené bezpečnostné sklo musí byť viditeľne označené značkou obsahujúcou číslo výrobkové normy, triedu bezpečnosti a identifikáciu výrobcu

 

späť na menu!