rozdiel medzi teplotou na vnútornom povrchu a vonkajšou teplotou predelený rozdielom medzi vnútornou operatívnou teplotou a vonkajšou teplotou počítaný pri odpore pre prestupe tepla Rsi

Operatívna teplota sa uvažuje ako aritmetický priemer vnútornej teploty vzduchu a strednej radiačnej teploty všetkých povrchov vo vnútornom prostredí.
Metódy výpočtu teplotného faktora sú komplexne uvedené v STN EN ISO 10211.

späť na menu!