Zasklená stena je stavebný výrobok vyrobený z dreva, plastu alebo kovu pozostávajúci zo spoločného rámu siahajúceho najčastejšie od podlahy až k stropu, rozdeleného stĺpikmi a priečkami s priehľadnými a nepriehľadnými výplňami. Zasklená stena môže obsahovať aj okenné alebo dverové krídla. Zasklené steny môžu byť navzájom združované pri rešpektovaní očakávanej dilatácie použitých materiálov. Zasklené steny majú postranné diel v hornej časti so sklenenými výplňami a v dolnej časti s výplňami .

späť na menu!