výrobok, ktorého výplň pozostáva z pevných, prepojených horizontálnych líšt, usporiadaných do rovnobežných radov. Ich pohyb je umožnený rolovaním

 

späť na menu!