Ovládacie sily kovania na zabudovanom okne

Pri odstraňovaní nedostatkov zvýšenej prievzdušnosti alebo zatekavosti okien je snaha čo najviac dotlačiť krídlo na rám okna prestavením uzatváracích bodov celoobvodového kovania. Stupeň nastavenia tohto prítlaku môže významne sťažiť ovládanie krídla okna. Preto pred kontrolnými skúškami prievzdušnosti alebo vodotesnosti okien na stavbe alebo pri inom podozrení nedodržania normy, by mali byť skontrolované ovládacie sily podľa požiadaviek v STN EN 13115 a NP STN EN 14351+A1. K dispozícii sú zobrazené kalibrované meradlá sily a krútiaceho momentu.