Podmienky použitia otvorových konštrukcií

Analyzovať prostredie pri akomkoľvek skúmaní chovania okennej konštrukcie v stavbe je základnou podmienkou získania korektných výsledkov o kvalite zabudovania do stavby. Prostredie sa analyzuje prostredníctvom dlhodobého viacdenného merania interiérovej a exteriérovej teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu (RH) v miestnostiach prípadne barometrického tlaku alebo obsahu CO2 vo vzduchu v prevažnom počte miestností bytu. K dispozícii sú záznamníky (dataloggery) umožňujúce obsiahnuť jednu a viac miestností v byte. Výsledky sa spracujú štatisticky na konvenčnej hladine významnosti a prepočítajú sa na normovú hodnotu.