Prezentácia prednášky prednesenej na on-line konferencii 3.2.2022