Tepelnoizolačné vlastnosti priľahlých stavebných konštrukcií

Posudzovať kvalitu zabudovanej okennej konštrukcie má význam len v spojitosti s priľahlými stenovými (strešnými) konštrukciami. Vzájomná interakcia týchto konštrukcií sa často prejavuje pri subjektívnom hodnotení porúch okennej konštrukcie. Na objektívne stanovenie kvality okennej konštrukcie je nutné poznať aj kvalitu priľahlých stenových a v prípade strešných okien aj strešných konštrukcií. Vo vykurovacom období je hlavným meradlom termovízna kamera na odhalenie tepelných mostov. Na kvantifikáciu tepelnoizolačných vlastností priľahlých konštrukcií je k dispozícii meradlo tepelného toku s dataloggerom podľa ISO 9869-1: 2014. Na zložené konštrukcie z rôznych materiálov (napr. drevostavby) sú k dispozícii dve meradlá tepelného toku zapojené do série. Na hlbšie skúmanie príčin tepelných mostov u drevostavieb alebo strešných konštrukcií môže poslúžiť inšpekčná kamera zn. Autel. Zvýšená vlhkosť priľahlých konštrukcií je indikátorom vzniku tepelných mostov v konštrukcii. Okrem vpichového vlhkomera na drevo a stavebné materiály FM 200 je k dispozícii aj dielektrický vlhkomer od fy. DOSER na stavebné materiály, ktorý meria vlhkosť konštrukcie steny alebo stropu bez porušenia povrchu.