Na potvrdenie stability výroby izolačných skiel alebo správneho výberu dodávateľa ponúkame výrobcom izolačných skiel alebo výrobcom okien a závesných stien špcializovaný technický dozor s označením výrobkov ochrannou známkou:

Ochrannú známku získa výrobca izolačných skiel, výrobca okien a závesných stien, ktorý strpí pravidelnú zmluvnú kontrolu percenta naplnenia izolačného skla plynom vo svojej výrobni alebo u odberateľa alebo zákazníka. Viac informácii na e-maili:  mobilab@mobilab.sk

Zmluvná kontrola (špecializovaný technický dozor) izolačných skiel umožní výrobcovi okna predĺžiť užívateľovi záručnú dobu na fyzikálne vlastnosti (tepelný odpor a akustické vlastnosti) izolačného skla a okna až na 25 rokov!