zobrazenie budúceho zhotovenia pripojovacej škáry formou zjednodušeného výkresu alebo skice s opisom a rozmermi použitých materiálov

Optimálne riešenie detailu osadenia na parapete

Legenda
1 ̶ paronepriepustná interiérová fólia;
2 ̶ podkladový profil s vloženou tepelnou izoláciou;
3 ̶ hydroizolačná fólia;
4 ̶ PU pena hrúbky (30 až 40) mm;
5 ̶ vodotesná exteriérová komprimovaná páska;
6 ̶ interiérová parapetná doska (kameň, drevo, plast) uložená na betónovom lôžku;
7 ̶ vonkajší parapet z plechu so sklonom väčším alebo rovným s plastovými koncovkami brániacimi navĺhaniu vonkajších ostení (pri šírkach okna väčších ako 2 m sa odporúča jeho mechanické pripevnenie aj v strede rozpätia).

späť na menu!