Aj Vás budia okná?

Odhaľte praskajúce zvuky z okna

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo spôsobuje tie zvláštne praskavé zvuky, ktoré vychádzajú z Vášho okná. Ak žijete v regióne, ktorý zažíva chladnejšie nočné teploty a silné ranné slnko, možno ste zažili tieto zvláštne praskajúce zvuky. A hoci na začiatku tieto praskavé zvuky môžu spôsobiť, že poskočíte, po chvíli a ak budú pokračovať, môže vám to začať liezť na nervy. Existuje niekoľko dôvodov, prečo vaše okná vydávajú praskavé zvuky. Najčastejšie je tento jav spôsobený rozťahovaním a zmršťovaním materiálov. Ak vás niekedy zaujímalo, prečo vám praskajú okná a čo s tým robiť, sú tu 3 najčastejšie príčiny.

Hliníkové opláštenie vašich okien

Rýchla expanzia alebo kontrakcia hliníka je bežnou príčinou týchto nepríjemných praskavých zvukov. Môže to byť hliníkový obklad na samotných oknách tzv. drevohliníkových okien. Vo všeobecnosti je to oveľa menej častá príčina praskavých zvukov spôsobených expanziou hliníkového obkladu, ktorý je inštalovaný na väčšine hliníkových drevených okien. Zvuky vznikajú v dôsledku expanzie alebo kontrakcie spojenej s rýchlymi cyklami zahrievania a chladenia.

Tabuľka 1: Príklady tepelnej rozťažnosti materiálov

Okná s nízkoemisným izolačným sklom

Sústredený odraz slnečnej energie od skla s nízkoemisným povlakom dokáže rýchlo zohriať hliníkový rám krídla okna. Rýchle rozťahovanie hliníka vytvára praskavý zvuk. Aj keď hluk môže byť nepríjemný, často neexistuje jednoduché riešenie, pokiaľ sa nerozhodnete zatieniť okno alebo vymeniť sklo za jednotku bez nízkej spotreby energie. Toto sa však neodporúča, ak ste si vedomí energetickej účinnosti vašich okien.

Plastové okno, ktoré je nesprávne namontované 

Nesprávne namontované plastové okno (dvere) môžu byť príčinou týchto praskavých zvukov. Správna montáž okna vyžaduje, aby nebol upevnený bez možnej dilatácie príliš tesne k osteniu, parapetu alebo nadpražiu (pozri tabuľku). Ak boli okná namontované nepravouhlo a nie v rovine môžu sa  vlysy rámu okna ohýbať dovnútra a vyvíjať tlak na okenné krídla. Bohužiaľ, jediným riešením je odstrániť okná a nechať ich správne namontovať (alebo ich nechať správne namontovať znalým dodávateľom okien prvýkrát!).

Tabuľka 2: Šírka pripojovacej stavebnej škáry (jednostrenná)

Obr. 1: Ilustrácia neprávnej pripojovacej škáry

Ak chcete zistiť presnú príčinu akéhokoľvek praskania kontaktujte nás! Vo vykurovacom období Vám vieme zistiť správnu montáž okna/ dverí pomocou termovíznych meraní a meraní tepelných mostov.