Pozvánka na konferenciu

V zastúpení organizátora Vás pozývame na

21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021 , Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov v dňoch
14. – 16.11.2021 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, v hoteli Patria

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 8.11.2021
Veríme, že Vás program zaujme.
TEPLO 2021 pozvanka

TEPLO 2021 pokyny

Záväzná prihláška