Ako zistiť či ste dostali to izolačné sklo, za ktoré ste zaplatili?

Úvod

Inšpiráciou na tento príspevok bola skutočnosť spojená s návštevou u šťastných mladomanželov, ktorí si kúpili nový dom v satelitnom mestečku blízko Bratislavy. Radosť z nového bývania čoskoro vystriedala mrzutosť  spočívajúca v kondenzácii vody na izolačných sklách, nízke akustické vlastnosti okien prievzdušnosť a pocit chladu pri presklených plochách okien. Výrobcovia okien a dverí sa často pri reklamačnom konaní stretávajú s pochybnosťami užívateľov o parametroch dodaných a zabudovaných výrobkov. Vyhlasované parametre okien a vonkajších dverí sa zisťujú v akreditovaných skúšobných laboratóriách podľa platných skúšobných noriem, ktoré cituje harmonizovaná STN EN 14351-1+A2.  Po zabudovaní do stavby neexistujú normové metódy a zariadenia na overenie charakteristík uvedených vo vyhlásení výrobcu. Cieľom príspevku bude ako vlastnými silami ešte pred návštevou odborníka si môže vlastník okien a dverí overiť či dostal zabudované to, čo podpísal v kúpnej zmluve alebo je to uvedené vo vyhlásení parametrov.

 Izolačné sklo

Väčšinu prv uvedených nedostatkov ovplyvňuje použité izolačné sklo. Stalo sa, že na jednom dome boli zabudované okná a balkónové dvere s osadeným dvojsklom aj trojsklom, vedľa seba bez zdôvodnenia projektom. Je podozrenie, že staviteľ zabudoval rôzne výrobky, s rôznymi vlastnosťami, bez zjavného zdôvodnenia. To, či výrobok je zhodný s harmonizovanou európskou normou STN EN 14351-1+A2 sa preukazuje pomocou označenia okien a vonkajších dverí označením CE. Preto je dôležité, aby označenie CE dostal užívateľ od stavebníka a archivoval ho po celú dobu platnosti záruky. To, či ide o dvojsklo alebo trojsklo rozoznáme pri pohľade na dištančných rámik, či je rozdelený alebo nie a je tam priestor pre stredové zasklenie trojskla. Ten najjednoduchší test, aby sme zistili aký typ zasklenia je u Vás nainštalovaný je nasledovný.

obr.1: Pri trojskle je možné vidieť 3 páry plameňov: Zadný plameň dvojice predného plameňa a predný plameň dvojice zadného plameňa sú zafarbené fialovo. To znamená, že predné a zadné sklenené tabule sú s nízkoemisným povlakom.

Postup:

  1. Po západe slnka alebo so spustenými roletami držte plameň zapaľovača alebo sviečky blízko svojho okna na strane miestnosti.
  2. Počet zrkadlových obrazov (zorný uhol trocha sklonený na tabuľu skla) zodpovedá počtu tabúľ vo Vašom okne. Farba odrazených plameňov označuje, či máte zasklenie s nízkoemisným povlakom alebo bez neho.
  • S jednoduchým zasklením (inštalované hlavne do roku 1978) vidíte odrazy s dvoma prekrývajúcimi sa plameňmi.
  • Pri dvojitom zasklení bez nízkoemisného povlaku (inštalované hlavne medzi rokmi 1978 a 1995) uvidíte dva páry odrazov, celkom štyri plamene (dva blízko seba). Všetky štyri plamene majú rovnakú farbu.
  • Pri dvojitom zasklení s nízkoemisným povlakom (inštalovaným hlavne od roku 1995) vidíte dva páry odrazov s celkom štyrmi plameňmi (dva blízko seba). Jeden zo štyroch odrazených plameňov, druhý zo strany miestnosti, je fialový.
  • Pri trojitom zasklení (od roku 2004) vidíte tri páry odrazov s celkovým počtom šiestich plameňov (dva blízko seba). Dva zo šiestich plameňov, druhý a piaty zo strany miestnosti, sú fialové.

obr.2 Rozdiely medzi rôznymi typmi skiel

Bohužiaľ takéto testy nemáme na obsah argónu a na vzdialenosti medzi tabuľami skla, ktoré determinujú tepelnoizolačné a akustické vlastnosti izolačného skla. Na presné špecifikovanie týchto parametrov je nutné zavolať si odborníka, ktorý disponuje potrebnými meradlami. Ale o tom už píšeme v iných príspevkoch na tejto internetovej stránke.