Entries by Pavol Panáček

Aj Vás budia okná?

Odhaľte praskajúce zvuky z okna Premýšľali ste niekedy nad tým, čo spôsobuje tie zvláštne praskavé zvuky, ktoré vychádzajú z Vášho okná. Ak žijete v regióne, ktorý zažíva chladnejšie nočné teploty a silné ranné slnko, možno ste zažili tieto zvláštne praskajúce zvuky. A hoci na začiatku tieto praskavé zvuky môžu spôsobiť, že poskočíte, po chvíli a […]

Východiskom je meranie argónu v linke

Investori sa už sa nebudú musieť obávať izolačného skla bez argónu. Riešenie je na svete. Fínska spoločnosť Sparklike Oy ponúka výrobcom izolačných skiel zariadenie na zisťovanie obsahu plynovej náplne integrované do výrobnej linky. V poslednej dobe spoločnosť  Sparklike Oy dodala ako projekty na kľúč tri Sparklike Laser Integrated™ do Európy – dva do Nemecka (Isophon) […]

Ako sme na tom s oknami v EÚ?

Ako sme na tom s reguláciou požiadaviek na energetickú hospodárnosť pri výmene okien? Spracované na základe príspevku zo septembra 2021 v www.glasonweb.com, ktorého autorom je Cédric Janssens s názvom: Minimum Energy Performance Requirements for Window Replacement in the 28 EU Member States. V štúdii zadanej Európskou komisiou sa okná v EÚ považujú za zodpovedné za 24 % […]

Vrátime sa k hliníkovým a nerezovým dištančným rámikom?

Podnetom k tejto úvahe a napísaniu tohto blogu bola séria článkov v nemeckom gebäudehülle.net v roku 2021 zaoberajúcich sa kvalitou a životnosťou spojov dištančných rámikov s izolačným sklom. Prednosti teplých rámikov Tepelne optimalizované dištančné rámiky už dlho zohrávajú ústrednú úlohu pri tesnení obvodu izolačného skla. Odborníci sa zhodujú, že teplé okraje sú dnes najmodernejšou technológiou. Trhový podiel tepelne optimalizovaných okrajových […]

Pozvánka na konferenciu

V zastúpení organizátora Vás pozývame na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021 , Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov na základe zhoršujúcej sa situácii v koronavíruse bol termín z 14. – 16.11.2021 zmenený na 2. až 4.2.2022 Nový termín prihlasovania 15.1.2022 . TEPLO 2021 pozvanka TEPLO 2021 pokyny Záväzná prihláška

,

Nie je meranie ako meranie

Zistenie technických parametrov okien zabudovaných v stavbe je určite obťažnejšie ako ich overenie si pred zabudovaním. Preto pred zabudovaním okien väčšieho počtu je odporúčané overenie stability kvality výroby okien na prvých kusoch z dodaných okien alebo pripravených na expedíciu. Že to tak nie je, je dôvodom aj našej činnosti. Medzi časté chyby majúce vplyv na […]

, ,

Poznatky z technického dozoru na stavbách

ILÚZIA ÚSPOR TEPLA Z NOVÝCH ALEBO VYMENENÝCH OKIEN Okná môžu zodpovedať až za 40 % tepelnej straty vášho domu [1] . Na stratách okien v stavbe sa rovnakým dielom podieľajú straty samotným oknom (vyhotovením okna) a straty nekvalitou montáže okna do stavby [2]. Vplyv vyhotovenia okna Okno pozostáva z rámu, krídla, okennej výplne, kovania s […]

Prečo je potrebné PU penu vlhčiť?

  V súčasnosti sa stretávame so širokou ponukou rôznych druhov polyuretánových (PU) pien. Nie všetky sú vhodné na montáž okien a dverí. Čo sa očakáva od PU – pien? Sú to predovšetkým úžitkové vlastnosti ako: – výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti; – výborná lepivosť a spojovacia schopnosť; –  preverená zdravotná nezávadnosť; – ľahká manipulácia a použitie. Základnou surovinou […]

,

Ako sa má uistiť výrobca okien o kvalite izolačného skla?

Vo februári 2021 bolo ukončené postupné vydávanie STN prevzatých revidovaných EN 1279 časť 1 až 6. V revidovaných normách sa upustilo od doteraz povinného označovania izolačných skiel bez osobitného určenia CE označením.  Izolačné sklá sú zaradené do 3. skupiny výrobkov nepodliehajúcich kontrole notifikovanej osoby. Výrobca vyhlási jednoducho zhodu podľa EN 1279-5, na základe počiatočnej skúšky typu […]

, , ,

Kedy je kupujúci zodpovedný za kvalitu okna?

Aby sa užívateľ – investor vyvaroval sklamaní po zabudovaní okna do stavby mal by si zabezpečiť technický dozor. Technický dozor na rozdiel od stavebného dozoru podľa stavebného zákona je služba poskytnutá investorovi na plnenie  obchodného zákonníka, ktorý ukladá objednávateľovi (investorovi) povinnosť predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možností, čo najskôr po odovzdaní predmetu […]