AKO OKENICE PRISPIEVAJÚ K VLASTNOSTIAM OKNA?

Okenice ochránia váš príbytok pred nepriaznivým počasím, sú výbornou ochranou proti vlámaniu a ideálnym riešením proti neželaným pohľadom a zároveň vynikajúcim estetickým a architektonickým doplnkom objektov. V lete chránia objekt pred prehrievaním a pomáhajú regulovať svetlo do vnútra budov, v zime tlmia následky chladu. Drevo, plast a hliník prispievajú k tepelnej ochrane obydlia. Určená (harmonizovaná norma) EN 13659:2015 Okenice a vonkajšie žalúzie. Požiadavky na bezpečnosť, určuje výrobcovi okeníc vyhlásiť vlastnosť „prídavný tepelný odpor ΔR“. Pri súčasnej normovej požiadavke na súčiniteľ prechodu tepla okien 0,85 W/(m2.K), minimálny prídavný tepelný odpor okeníc ΔR=0,08 (m2.K/W) a viac, je príjemným vylepšením tepelnej izolácie okien. Čím nižšia je prievzdušnosť okeníc a samozrejme materiál okenice s lepším tepelným odporom, tým je príspevok okeníc k tepelnému odporu okien vyšší (súčiniteľu prechodu tepla). U niektorých výrobcov okien, okenice môžu doplniť chýbajúce stotiny súčiniteľa prechodu tepla, ktoré mu chýbajú do naplnenia normovej požiadavky. Stačí o tejto skutočnosti informovať zákazníka alebo projektanta.

Klasické vyhotovenia okeníc z dreva, plastu alebo hliníka

Obr.1: okenice z dreva
D1: okenica s kombináciou plnej  výplne s nastaviteľnými lamelami
D2: okenica a lamelami zapustenými do drážky rámu
D3: okenica a pevnými lamelami natočenými pod uhlom a zapustené v drážke rámu
D4: okenica s otočnými lamelami v ráme (benátska okenica)
D5: okenica s lamelami s plnou výplňou spojené na pero a drážka
D6: dosková okenica so zvislými vlysmi spojenými na pero a drážku
D7: dosková (škárovková) okenica
D8: okenica rámová so zapustenou doskovou výplňou
D9: okenica rámová so zvislými vlysmi spojenými na pero a drážku

Obr. 2: okenice z hliníka
H1: Klasická okenica rámová s pevnými vodorovnými lamelami
H2: okenica rámová s pevnými vyčnievajúcimi vodorovnými lamelami
H3: okenica rámová s otočnými vodorovnými lamelami
H4: okenica s otočnými lamelami v ráme (benátska okenica)
H5: okenica s kombináciou plnej  výplne s pevnými lamelami
H6: okenica rámová s plnou výplňou (môže byť aj s tepelnoizolačnou výplňou)
H7: okenica s panelovou výplňou z extrudovaných profilov spojených na pero a drážku, s viditeľnou priečnou drážkou (môže byť aj s tepelnoizolačnou výplňou)
H8: okenica v klasickom vzhľade drevenej okenice (môže byť aj s tepelnoizolačnou výplňou)

Obr. 3: okenice z plastu
P1: pevná kombinovaná okenica
P2: skladacia okenica
P3: výklopná okenica

Okenice z plastu a hliníka majú svojim materiálovým zložením predurčenú  dlhú životnosť. U okeníc z dreva majú prirodzenú odolnosť voči hubám a drevokaznému hmyzu okenice z dreviny:
dub (zimný a letný)
douglaska tisolistá
smrekovec opadavý (červený smrek)
borovica lesná
a z dovážaných: meranti tmavočervené (hustota nad 580 kg/m3)

Výrobcom okeníc (alebo aj iných otvorových výplní stavieb) ponúkame technickú pomoc pri vypracovaní dokladov preukazovania zhody (vyhlásenia, označenia, protokoly a pod).

Podľa STN EN 13659 sa u okeníc preukazujú vlastnosti:

  1. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
  2. Dodatočný tepelný odpor ΔR (m2.K/W)
  3. Celková priepustnosť slnečnej energie gtot

Vydané dokumenty, po podpísaní konateľom (majiteľom) firmy sú postačujúce pred orgánom vykonávajúcom dohľad nad trhom (u nás Slovenská obchodná inšpekcia).

Obr. 4: moderné vyhotovenia okeníc

Ďalšie informácie získate na.